Skip to content

Fibromyalgie

Fibromyalgie is een ziekte die zich kenmerkt door een grote verscheidenheid aan klachten en belemmeringen. Pijn, vermoeidheid en slaapproblemen vormen vaak de kern. Daarnaast kunnen ook allerlei andere fysieke en psychische klachten deel uit maken van het ‘fibromyalgie-syndroom’. Fibromyalgie wordt algemeen beschouwd als een chronische aandoening die niet te genezen is. Hulp vanuit de gezondheidszorg komt uit vele hoeken. Pijn en slaapmedicatie worden voorgeschreven. Verder is er een groot scala aan therapieën, die kunnen bijdragen aan vermindering van de pijn, meer energie, een betere slaap en afname van andere klachten. Dat gebeurt zowel vanuit de fysieke als de psycho-emotionele invalshoek en zowel vanuit de alternatieve geneeskunde als vanuit de reguliere geneeskunde. Zelferkenning en erkenning van de ziekte en haar consequenties zijn van cruciaal belang.

Fibromyalgie


De diverse klachten hebben invloed op elkaar. Het lijkt er op dat er sprake is van vicieuze cirkels. Het doorbreken van deze vicieuze cirkels is vaak een sleutel tot klachtenvermindering. Eén remedie en één oorzaak van fibromyalgie zijn niet gevonden. Wel zijn er verschillende onderzoeken die fysieke afwijkingen aantonen bij mensen met fibromyalgie. Ook zijn er artsen en therapeuten die wijzen op psycho-emotionele oorzaken.

De psychodynamische therapie heeft diverse therapieën en technieken voorhanden, waar mensen met fibromyalgie baat bij kunnen hebben. Het omgaan met verlies, het werken aan overtuigingen, het slechten van blokkades, het vinden van warmte, het zoeken naar erkenning, verwerking en loslaten spelen bij psychodynamische therapie vaak een rol en deze zullen bij het aan de slag gaan met fibromyalgie-problematiek van pas komen. Een persoonlijke benadering, nieuwsgierigheid, het gebruik maken van de kwaliteiten (de krachten) van de cliënt, afstemmen en ruimte geven zijn elementen die daarbij kunnen helpen.

Aan de slag

In mijn praktijk is het mogelijk om met (of tegen) fibromyalgie aan de slag te gaan. In de sessies zal de samenwerking tussen lichaam, psyche en emoties vaak aan bod komen. Erkenning speelt vaak ook een rol. Het kan daarbij gaan om de erkenning dat je fibromyalgie hebt, of de erkenning van je omgeving of om de erkenning van jezelf, dat je contact maakt met jezelf, wat je drijft, wie je bent, dat je keuzes hebt en vrij bent.

Daarbij zoek ik regelmatig ook de samenwerking op met andere therapeuten. Vooral op terreinen die ik niet betreedt, zoals voeding en voedingssupplementen en therapieën waarbij direct wordt gewerkt aan het bewegingsapparaat, zoals bijvoorbeeld osteopathie.

Tijdens mijn opleiding heb ik een scriptie geschreven over fibromyalgie, getiteld: fibromyalgie, een zoektocht naar erkenning. Je kunt me bellen of mailen voor een digitaal exemplaar van deze scriptie. hans@hmpsychodynamica.nl