Skip to content

Coaching

Je kunt bij HMpsychodynamica terecht voor coaching bij diverse soorten vragen en wensen.
Je kunt denken aan:

 • Innerlijke conflicten, innerlijke strijd
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Helpen bij het bereiken van persoonlijke wensen/doelen
 • Talentverkenning en talentontwikkeling
 • Verkrijgen van meer kracht, meer energie.
 • Mental sport coaching

Het coachingstraject start altijd met een intake-sessie waarin we je doelstellingen, je wensen nader uitdiepen en helder krijgen. We gaan ook bekijken welke talenten, capaciteiten, krachten je in je hebt. Deze zullen goed van pas komen bij het bereiken van je doelen.

Hieronder vind je beschrijvingen van verschillende coachingsvormen die ik gebruik. Naast deze vormen ga ik intuïtief te werk en zal ik je uitdagen om in je zelf te vinden waar je naar toe wilt en hoe je dat kunt bereiken.

Doelstelling van een coachingstraject is dat in enkele sessies er één of meerdere doelen of wensen zijn gerealiseerd, of dat er op zijn minst duidelijk iets bij jou is veranderd waardoor de doelstelling of wens helder in zicht is. Regelmatig evalueren we de voortgang en bespreken we het vervolg.

Mijn aanpak is doelgericht en psychodynamisch. Voor meer uitleg over mijn psychodynamische manier van werken, klik hier.

 

 

De assen van verandering

De assen van verandering is een effectief coachingsmodel om veranderingen voor elkaar te krijgen. Door de zeer gevarieerde vraagstelling wordt een veranderingsproces op allerlei manieren bekeken. Het is een gestructureerde aanpak om de structuur bij jezelf te ontdekken en te veranderen.

 

Coaching


Bij deze methode spelen de volgende 8 aspecten een rol:

 • Iets niet (meer) willen doen, iets willen vermijden
 • Iets wat je wilt bereiken, waar je naar toe wilt
 • Inzicht in gedachtes, gevoelens en overtuigingen die een rol spelen in het veranderingsproces, of in het “niet-veranderen”
 • Het nemen van het besluit om te veranderen
 • Nieuwe gedachtes, gevoelens, overtuigingen creëren die de verandering ten goede komen
 • Nieuw gedrag gaan ontwikkelen en uitvoeren
 • Het vieren en verankeren van de verandering
 • De verandering testen en eventueel verbeteren

Het doorlopen van deze aspecten kan een gewenste en blijvende verandering tot stand brengen. Soms kan dit snel, soms heeft dit enkele sessies nodig. Je kunt dit model toepassen op kleine veranderingen en ook op veranderingen ‘die maar niet tot stand komen’.  Als je het model eenmaal doorhebt kun je het ook zelfstandig toepassen, maar samen met iemand de verandering aanpakken werkt vaak vollediger en effectiever.

 

 

Neurolinguistisch Programmeren (NLP)

Bij NLP wordt er van uitgegaan dat onze gedragingen, emoties en fysiologische functies worden beïnvloed door neurologische processen. Deze neurologische processen worden op hun beurt beïnvloed door zintuiglijke waarnemingen: zien, horen, ruiken, proeven, voelen. Het “Linguïstisch” in NLP verwijst naar hoe we gebruik maken van taal om ervaringen te ordenen en deze te uiten. Ieder heeft zijn eigen unieke geschiedenis met unieke ervaringen. Het “Programmeren” in NLP gaat over de verandering (in de programmering) die teweeg kan worden gebracht in neurologische processen, zodat deze de persoon beter van dienst zijn.

 

Coaching


Binnen het NLP wordt gebruik gemaakt van vele verschillende technieken. Bij een specifieke wens of klacht wordt een bijbehorende techniek gezocht om te proberen tot het gewenste resultaat te komen. Bij NLP wordt vaak gebruik gemaakt van hulpbronnen, krachten en talenten die iemand heeft, door deze in te zetten ten gunste van zaken die voor de persoon lastig zijn. Aspecten als herkaderen (reframing), de positieve intentie, keuzemogelijkheid, generaliseren, detailleren, meta-posities en ankeren spelen een belangrijke rol.

Als het de wens is om het denken over iets en de wijze van ergens mee omgaan anders te willen bekijken, dan is NLP een mogelijk interessante therapie. Ook bij innerlijke conflicten (“wat moet ik doen?”) kan NLP helpen. Verder kan NLP o.a. goed helpen bij gedachtes en overtuigingen die jezelf beperken. NLP geeft flexibiliteit in gedachtes en handelingen, een ruimer blikveld, vergroot innerlijke kracht en geeft energie.

 

 

Mental Sport Coaching

Net als bij andere vormen van coaching staat bij mental sport coaching de wensen van jou als sporter centraal. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om:

 • Omgaan met spanning en ontspanning
 • Voorkomen van terugkerende blessures
 • Ontdekken en wegnemen van belemmeringen
 • Faalangst
 • Pieken
 • Focus

 

Mental sport coaching Amersfoort


Net als dat fysieke trainingen heel verschillend zijn, geldt dat ook voor mentale trainingen. Het kan pittig zijn, met veel concentratie of juist confrontatie. Je kunt na afloop moe zijn of juist heel energiek zijn.

Mijn werkwijze is breed, zie psychodynamica. Kort gezegd is het mijn aanpak om met jouw sportdoelen in het vizier te kijken naar krachten, belemmeringen en overtuigingen. Waar kunnen ze helpen en waar staan ze de prestaties juist in de weg?

Zaken die prestaties in de weg staan proberen we te laten verdwijnen of om te zetten naar iets wat juist wel helpt. Zaken die prestaties juist helpen gaan we ‘groter’ proberen te maken.