Skip to content

Therapie

Je kunt bij HMpsychodynamica terecht voor diverse soorten klachten en wensen.
Te denken valt aan:

  • Chronische vermoeidheid, neerslachtigheid
  • Psychosomatische klachten
  • Fibromyalgie
  • Ontspanning / verminderen van (dagelijkse) stress
  • Overwinnen van angsten
  • Leren (anders) om te gaan met mensen om je heen
  • Levensvragen
  • Meer energie, meer kracht

De therapie start altijd met een intake-sessie waarin we samen je wens, klacht, probleem helder proberen te krijgen. Naast de wens, klacht of het probleem ben ik ook benieuwd naar wie jij bent en jij wellicht naar wie ik ben. Je talenten, capaciteiten, angsten, beperkingen kunnen allemaal van pas komen in de therapie. Om ze als kwaliteit in te zetten of juist om van ze af te komen, ze te overwinnen. Deze eerste sessie is de start van de therapie en waarschijnlijk merk je al verandering.

Therapie


Therapie kan best wel spannend zijn. Je wordt uitgedaagd om stappen te zetten die je niet eerder gezet hebt. Tijdens de sessies is hier tijd en ruimte voor. Je bepaalt zelf of je stappen zet en dingen deelt. Als je ‘nee’ of ‘stop’ zegt zorg je ook voor jezelf. Als therapeut ben ik aanwezig om te begeleiden, te stimuleren, om tegen aan te praten, om uit te dagen en om er te zijn als steun.

Na de intakesessie volgen enkele therapiesessies. Na drie of vier sessies evalueren we en bespreken we of er al dan niet een vervolg komt. Uiteraard ben je elk moment vrij om de therapie te stoppen.

Soms wordt samenwerking gezocht met andere therapeuten of artsen. Dit gebeurt uiteraard in overleg en met inachtneming van de geheimhoudingsplicht.

Hieronder vind je beschrijvingen van verschillende therapievormen die ik in mijn therapiepraktijk het meest gebruik.

Voor meer uitleg over mijn psychodynamische manier van werken, klik hier.

 

 

Hypnotherapie

Bij hypnotherapie wordt in trance het onderbewuste aangesproken. Het onderbewuste regelt de meeste activiteiten van de mens, zoals ademen, spijsvertering, groeien, celheling, aangeleerd automatisch gedrag, het transporteren van allerlei benodigde stofjes door het lichaam en pijnbeleving. Als dit allemaal bewust zou moeten worden gedaan zouden we het enorm druk hebben. Bewust hebben we het al druk met eten, boodschappen doen, werk, naar school gaan, praten, naar de dokter gaan, zorgen voor anderen, huishouden, etcetera. We mogen dus blij zijn met dit onderbewuste. Soms werkt het onderbewuste echter niet goed mee. Het houdt je wakker terwijl je wilt slapen, het zorgt te langzaam of helemaal niet voor heling, je wordt verliefd op “de verkeerde”, de pijnbeleving is niet op orde en in het ergste geval ga je het gevecht aan met jezelf met een auto-immuun ziekte.

Therapie


Hypnotherapie werkt twee kanten op. Vanuit de ene kant worden dingen uit het onderbewuste bewust gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn het ophalen van vergeten herinneringen, gedachtes en gevoelens, het bewust maken van innerlijke wijsheden en het verkrijgen van inzichten in oorzaken.

Vanuit de andere kant kan het bewuste het onderbewuste beïnvloeden. Voorbeelden van het onderbewuste beïnvloeden zijn bijvoorbeeld het vertellen aan het onderbewuste dat bepaald (automatisch) gedrag niet meer zo handig is, het aanpassen van de pijnbeleving en het stimuleren van een betere (cel)heling. Bij hypnotherapie zijn beide bewustzijnstoestanden actief. Je bent dus nooit helemaal “weg” en op die manier vindt er een continue interactie plaats tussen het bewustzijn en het onderbewuste.

Hypnotherapie kan bijvoorbeeld van harte welkom zijn bij pijnbestrijding. Ook kou, gespannenheid en angsten zijn klachten die vaak succesvol bestreden kunnen worden met hypnotherapie. Het is daarbij wel noodzakelijk om op de hoogte te zijn van eventuele medische oorzaken. Gezien de signaalfunctie van pijn is het elimineren van alle pijn vaak geen goed idee. Pijnklachten hebben vaak een negatieve invloed op het zelfvertrouwen. Een gebrek aan zelfvertrouwen verlaagt vaak het eigen geloof in pijnbestrijding. De kans bestaat dat hierdoor een neerwaartse spiraal ontstaat. Het kan daarom nodig zijn om eerst het zelfvertrouwen te vergroten (middels hypnotherapie of andere technieken).

 

 

Lichaamswerk, Ademwerk

Bij  lichaamswerk wordt met het lichaam gewerkt en krijgen emoties veel aandacht. Het onderdrukken van emoties kan negatieve gevolgen hebben voor het welbevinden. Door deze emoties weer te leren kennen en te uiten in een veilige omgeving kan ontspanning ontstaan. Mensen kunnen dan weer beter bij zichzelf blijven in plaats van bezig te zijn met hoe iets hoort en moet. Met ademwerk kunnen blokkades opgespoord worden en kunnen deze worden verkend en losgelaten, in alle vertrouwen en veiligheid. Oefeningen kunnen zittend, staand of liggend worden uitgevoerd. Ook wordt soms (flink) bewogen, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de fysieke gesteldheid.

 

 

lichaamswerk


Innerlijk Kind Werk

Wanneer je als kind in lastige situaties terecht komt, kies je een eigen manier om daarmee zo goed mogelijk om te gaan. Als dit zich herhaalt en een gewoonte wordt spreken we van een overlevingsstrategie. Die strategie helpt om erger te voorkomen en wordt een onderdeel van iemands persoonlijkheid als kind. Als de persoon opgroeit en dit onderdeel, deze strategie, bij iemand blijft spreken we over een “kindsdeel”. Het is een deel dat zich gedraagt als kind en niet past bij de rest van de persoon, die inmiddels ouder is geworden.

 

Therapie


Vaak is het zo dat een overlevingsstrategie die de persoon als kind heeft geholpen, nu juist deze persoon in de weg zit. Allerlei gedragingen kunnen overlevingsstrategieën zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan “altijd lief zijn”, “veel vechten”, “altijd gehoorzaam zijn”, “altijd je best doen”, “zich stil houden”, “altijd bezig zijn”, “jezelf wegcijferen”. Er zijn drie basismanieren om als kind om te gaan met (verlatings)angst, met spannende situaties: bevriezen (niets doen), vechten en vluchten. Doel van Innerlijk Kind Werk is om aanwezige overlevingsstrategieën los te maken van het kindsdeel. De volwassen persoon wordt zich dan bewust van het kindsdeel en kan zelf voor het ‘kind in zichzelf’ gaan zorgen. Dit gebeurt in de therapie veelal in trance, gevolgd door inzicht als je weer helemaal ‘wakker’ bent.

Vaak is het ook zo dat dit deel dan kan gaan veranderen op een manier die je meer deugd doet. Zo laten speelsheid, creativiteit en meer fantasie zich dan weer meer zien.

 

 

Neurolinguistisch Programmeren (NLP)

Bij NLP wordt er van uitgegaan dat onze gedragingen, emoties en fysiologische functies worden beïnvloed door neurologische processen. Deze neurologische processen worden op hun beurt beïnvloed door zintuiglijke waarnemingen: zien, horen, ruiken, proeven, voelen. Het “Linguïstisch” in NLP verwijst naar hoe we gebruik maken van taal om ervaringen te ordenen en deze te uiten. Ieder heeft zijn eigen unieke geschiedenis met unieke ervaringen. Het “Programmeren” in NLP gaat over de verandering (in de programmering) die teweeg kan worden gebracht in neurologische processen, zodat deze de persoon beter van dienst zijn.

 

Therapie

reframing


Binnen het NLP wordt gebruik gemaakt van vele verschillende technieken. Bij een specifieke wens of klacht wordt een bijbehorende techniek gezocht om te proberen tot het gewenste resultaat te komen. Bij NLP wordt vaak gebruik gemaakt van hulpbronnen, krachten en talenten die iemand heeft, door deze in te zetten ten gunste van zaken die voor de persoon lastig zijn. Aspecten als herkaderen (reframing), de positieve intentie, keuzemogelijkheid, generaliseren, detailleren, meta-posities en ankeren spelen een belangrijke rol.

Als het de wens is om het denken over iets en de wijze van ergens mee omgaan anders te willen bekijken, dan is NLP een mogelijk interessante therapie. Ook bij innerlijke conflicten (“wat moet ik doen?”) kan NLP helpen. Verder kan NLP o.a. goed helpen bij gedachtes en overtuigingen die jezelf beperken. NLP geeft flexibiliteit in gedachtes en handelingen, een ruimer blikveld, vergroot innerlijke kracht en geeft energie.